หนังสือพิมพ์ข่าวบัญชี
นสพ.รายสัปดาห์ ออกทุกวันจันทร์
เลขที่ใบอนุญาต: สสช 113/2551
ISSN 1906-4306
เข้าดู หรือแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ที่นี่
รหัสโฆษณา :  
ลงประกาศโฆษณา คลิ๊กที่นี่

สำหรับสำนักงานบัญชี เพื่อลงโฆษณา
สมัครสมาชิก คลิ๊กที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
ประชุมสามัญรับรองงบ
แต่งตั้งกรรมการ
ย้ายสนง.ใหญ่ข้ามจังหวัด
เลิกบริษัท
เพิ่มทุนบริษัท
ลดทุนบริษัท
ดูตัวอย่างทั้งหมด

 
หนังสือพิมพ์ ข่าวบัญชี เชิญ ประชุม ผู้ถือหุ้น
 
 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ หนังสือพิมพ์ข่าวบัญชี


 

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ การประชุมผู้ถือหุ้น

 • การนัดประชุมผู้ถือหุ้น กรณีไหนบ้างที่ต้องลงหนังสือพิมพ์ ?
  ตอบ: การนัดประชุม หรือ คำบอกกล่าวเพื่อเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท หรือประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ก็ต้องดำเนินการบอกกล่าวเรียกประชุมตาม ป.พ.พ.มาตรา 1175 โดยไม่ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เว้นแต่ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องลงหนังสือพิมพ์ ก็ต้องลงประกาศตามข้อบังคับบริษัท
 • การนับวันลงประกาศการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ นับอย่างไร ?
  ตอบ: การนับวันประชุมให้เอาวันที่ส่งคำบอกกล่าว หรือ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ บวกไป 8 วัน ก็จะได้วันที่จะประชุม เช่น กรณีลงหนังสือพิมม์และส่งจดหมาย วันที่ 1 ตุลาคม จะประชุมได้ในวันที่ 9 ตุลาคม
  แต่กรณีวันที่ลงหนังสือพิมม์ และส่งจดหมาย เป็นคนละวันกัน ก็ให้ใช้วันที่ล่าสุดเป็นวันแรก เช่น ลงหนังสือพิมม์ วันที่ 1 ตุลาคม แต่ส่งจดหมาย วันที่ 3 ตุลาคม จะนัดประชุมได้วันที่ 11 ตุลาคม
 • คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ อยากทราบว่าต้องทำทั้งสองอย่างภายใน 7 วัน ใช่หรือไม่ ..?
  ถาม: คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และส่งไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน อยากทราบว่าต้องทำทั้งสองอย่างภายใน 7 วัน ใช่หรือไม่ หรือว่าทั้งสองอย่างรวมกันไม่น้อยกว่า 14 วัน
  ตอบ: คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทั้งสองอย่าง จะต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน เช่น ออกหนังสือนัดประชุมวันที่ 1 ตุลาคม ประชุมวันที่ 12 ตุลาคม แต่ลงประกาศหนังสือพิมม์ 5 ตุลาคม อย่างนี้ไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าจะออกหนังสือนัดประชุมเกิน 7 วัน แต่การประกาศหนังสือพิมม์ไม่ถึง 7 วันได้แค่ 6 วัน ซึ่งถ้าประกาศหนังสือพิมม์วันที่ 4 ตุลาคม เท่ากับ 7วัน พอดีอย่าง นี้ได้
 • กรณีลงประกาศ นสพ.นัดประชุม ล่วงหน้าเยอะๆเลยได้มั้ยค่ะ
  ตอบ: การส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ กฏหมายกำหนดว่าต้องประกาศ และส่งไม่น้อยกว่ากว่า 7 วัน กรณีเป็นการบอกกล่าวเพื่อลงมติพิเศษต้องประกาศและส่งไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่กฏหมายไม่ได้มีกำหนดว่าการประกาศและส่งคำบอกกล่าวห้ามเกินกี่วัน
 • กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นพี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกัน หรือติดต่อกันเป็นประจำอยู่แล้ว ยังต้องลง นสพ.ด้วยหรือ
  ตอบ: การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดต้องดำเนินการบอกกล่าวเรียกประชุมตาม ป.พ.พ.มาตรา 1175 โดยไม่ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เว้นแต่ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องลงหนังสือพิมพ์ ก็ต้องลงประกาศตามข้อบังคับบริษัท
 • เป็นบริษัทเล็ก ๆ มีผู้ถือหุ้นแค่ 3 คน จะต้องลงประกาศในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับ ?
  ตอบ: การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดต้องดำเนินการบอกกล่าวเรียกประชุมตาม ป.พ.พ.มาตรา 1175 ไม่มีข้อยกเว้นใดครับ โดยไม่ต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ เว้นแต่ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องลงหนังสือพิมพ์ ก็ต้องลงประกาศตามข้อบังคับบริษัท
 • การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรณีใดบ้างที่ต้องนัดประชุมผู้ถือหุ้น ?
  ตอบ: การจดทะเบียนธุกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

  กรณีที่ต้องประชุมผู้ถือหุ้นและขอมติธรรมดา/สามัญ (คะแนนเสียงกึ่งหนึ่ง)

  1. แก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ

  กรณีขอมติสามัญ การนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะต้อง
  - ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และ ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน
  - ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  กรณีที่ต้องประชุมผู้ถือหุ้นและขอมติพิเศษ/วิสามัญ (คะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4)

  1. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
  2. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
  3. ย้ายสำนักงานของบริษัทข้ามจังหวัด (ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้)
  4. แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท
  5. เพิ่มทุน ,ลดทุน, ควบบริษัท หรือ เลิกบริษัท

  กรณีขอมติพิเศษ การนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะต้อง
  - ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และ ส่งหนังสือนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
  - ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  กรณีที่ต้องกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องประชุมผู้ถือหุ้น

  1. ย้ายสำนักงานใหย่ของบริษัทภายในจังหวัดเดียวกัน
  2. จดเพิ่มเติมสาขาบริษัท
  3. เปลี่ยนดวงตราสำคัญของบริษัท (แบบตรายาง)
 • ในการนำส่งงบการเงิน บริษัทจะต้องแนบหนังสือพิมพ์ไปด้วยหรือไม่ ?
  ถาม: ตามกฎหมายใหม่ที่กำหนดให้มีการประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน ในการนำส่งงบการเงิน บริษัทจะต้องแนบหนังสือพิมพ์ไปด้วยหรือไม่ ถ้าแนบจะต้องแนบทั้งฉบับหรือตัดเฉพาะข้อความที่ประกาศเท่านั้น
  ตอบ: การนำส่งงบการเงิน บริษัทไม่ต้องแนบหนังสือพิมพ์ไปด้วยครับ เพียงแต่เก็บหนังสือพิมพ์ไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทเท่านั้น สำหรับการเก็บไว้นานเท่าไหร่นั้น กฏหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่าให้เก็บหลักฐานดังกล่าวไว้ที่สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทนานแค่ไหนครับ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ของบริษัท จึงถือว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ จึงควรเก็บเอกสารหลักฐานการบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่รวมถึงรายงานการประชุมใหญ่เพื่อใช้ในการอ้างอิง ควรเก็บรักษาไว้อย่าง น้อยสัก 10 ปีครับ
 • อยากทราบเกี่ยวกับการประชุมงบการเงิน ว่าจะต้องประกาศลงหนังสือพิมพ์กี่ครั้ง และ์ช่วงไหนค่ะ ?
  ถาม: อยากทราบเกี่ยวกับการประชุมงบการเงิน ว่าจะต้องประกาศลงหนังสือพิมพ์กี่ครั้ง และจะต้องประกาศลงหนังสือพิมพ์ช่วงไหน ขอบคุณค่ะ
  ตอบ: การนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน นั้นเป็นการลงมติธรรมดา จะต้องลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และ ส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันครับ
 • การลงประกาศในหนังสือพิมพเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องลงประกาศทั้งฉบับ หรือลงย่อ ๆ ก็เพียงพอ
  ถาม: การลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เรื่องเรียกประชุมผู้ถือหุ้น(ทั้งสามัญและวิสามัญ) จะต้องลงประกาศหนังสือเรียกประชุมทั้งฉบับ ซึ่งมีวาระประชุมโดยละเอียด หรือลงประกาศย่อ ๆ ว่า ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ...... เวลา... วันที่ .... ณ สถานที่ ..... ลงชื่อ ...... กรรมการผู้ประกาศ ก็เพียงพอ
  ตอบ: การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ ต้องลงทั้งฉบับตามหนังสือหรือประกาศนัดประชุม และต้องลงโฆษณาก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 หรือ 14วัน แล้วแต่ว่าเป็นมติธรรมดาหรือ มติพิเศษ
 • ใช้การเซ็นรับจดหมาย by hand แทนการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับได้ไหม
  ถาม: คำบอกกล่าวที่ส่งมอบที่ตัวผู้ถือหุ้น ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1244 นั้นใช้แทนการส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับได้ เพราะการส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ที่ส่งมอบที่ตัวผู้ถือหุ้น แล้วให้ผู้ถือหุ้นเซ็นต์รับทราบนั้นถือเป็นการส่งคำบอกกล่าวโดยชอบ
 
news@thaiaccountnews.com Copyright © 2009 ห้างหุ้นส่วนจำกัดข่าวบัญชี